این اینفوگرافیک از Wego شما را کمک خواهد کرد تا خصیصه های ذاتی شریک زندگیتان را راحت تر درک کنیدو از آنها برای تعطیلات بعدی استفاده کنید.

مردها از جمع کردن وسایل سفر متنفرند و اینکه یک خانم این کار را برایشان انجام دهد را دوست دارند.مرد ها سفری که با ماجراجویی همراه باشد را دوست دارند؛در حالی که سفر ایده آل خانم ها اغلب به خرید و گشت وگذار ختم میشود و…Men Vs Women On Holidays

 

 

(۴۵۶)