چقدر ارزش داشته هایمان را میدانیم؟؟؟آیا همه چیز را میتوان با پول خرید؟؟ داشته های خود را با چه قیاس میکنید؟؟لطفاً کمی با دقت بیشتر به داشته های خود فکر کنید.

اگر کنار خانواده خود هستید و بدنی سالم و سلامت دارید ۷۰% دارایی های دنیا را دارید و اگر سالم هستید مطمئناً توانایی بدست آوردن پول کافی برای گذران زندگی روزمره خود را هم دارید، با این تفاصیر اگر بخواهید میتوانید ۱۰۰% دارایی های دنیا را داشته باشید ، فقط کافیست به نکات و جنبه های مثبت زندگی فکر و بر روی آن ها تمرکز کنید.مطمئن باشید هیچکدام از این حرف ها شعار نیست و من، شخصاً این موضوع را تجریه کرده ام ، مدتی بود که تمام وقت و ذهنم مشغول نداشته ها و ناتوانی هایم بود در آن مدت خود را فردی شکست خورده و افسرده میدیدم ،آن زمان تنها ۱۹ سال داشتم.فرقی نداشت به چه فکر میکردم هرچه بود منفی بود (نمیتونم درس بخونم،نمیتونم بیرون برم ،نمیتونم….)

اما تنها با یک تغییر بسیار ساده و کوچک در نحوه صحبت کردن با خودم یا بهتر است بگویم با تغییر لحن و کلمات ،زندگی هم تغییر کرد.تنها کافیست “ن” را از ابتدای افعال حذف کنیم آنگاه زندگی روشن میشود. مطمئنم که این را همه شما میدانید اما اجازه بدید بازهم تکرار کنم ، این انرژی ها و افعال مثبت هستند که باعث میشوند حتی یک فرد ثروتمند ،ثروتمند بودن واقعی را تجربه کند. اگر فردی ثروت کلانی داشته باشد و هیچ امر مثبتی با آن انجام ندهد یا هیچ انرژی از آن نگیرد همچنان فردیست فقیر.
لطفاً داشتن حس خوب و خوشبختی را در پول جستجو نکنید . انسانهایی هستند که در کنار خانواده و با یک زندگی کاملا ساده احساس خوشبختی و آرامش دارند زیرا معتقدند دارایی آنها خانواده ،سلامتی و کارشان ،هدفشان یا… است.آن ها از دارایی امروزشان لذت میبرند.

(۶۳۳)