بسته به نوع کار و کسب، زمان بندی ارسال ایمیل ها متفاوت هستند و بیشتر به رفتار مخاطبان شما بستگی دارد. بهترین راه برای بدست آوردن زمان مناسب برای افزایش میزان بازگشایی ایمیل انجام تست های مختلف است، البته نباید از اهمیت محتوای ایمیل چشم پوشی کرد چرا که محتوا و عنوان خوب بیشتر از زمانبندی تاثیر گذاراست، با محتوا قدرتمند و شخصی سازی شده است که میتوانید مخاطبان خود را جذب کنید.

با توجه به تجربه شخصی من در حوزه ایمیل مارکتینگ، بیشترین میزان بازگشایی مخاطبان ایرانی معمولا بین ساعت ۹ تا ۱۱ صبح روزهای کاری بخصوص اواسط هفته است البته همانطور که اشاره شد بسته به نوع کار و کسب و محتوا متفاوت است اما لازم به ذکر است که بیشتر مخاطبان کار و کسب های آنلاین را افراد شاغل و دانشجویان تشکیل میدهند و الگوی رفتاری این بخش از جامعه هدف بسیار در ایمیل مارکتینگ اهمیت دارد.

ارتباط زمان بندی و پلتفرم بر میزان بازگشایی ایمیل

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سایت Campaign Monitor ، رابطه مستقیمی بین زمان و پلتفرمی که برای بازگشایی ایمیل استفاده می شود وجود دارد.

بهترین ساعات بازگشایی ایمیل


بر اساس ساعت در روز، میزان بازگشایی ایمیلی که در تلفن هراه باز میشود با میزان بازگشایی آن در دسکتاپ رابطه معکوس وجود دارد. در ساعت های قبل از شروع ساعت کاری و بعد از پایان ساعت کار ایمیل ها بیشتر در تلفن همراه باز میشوند و میزان بازگشایی در دسکتاپ کاهش میابد و برعکس در ساعات کاری بیشتر ایمیل ها در پلتفرم دسکتاپ باز می شوند.

میزان بازگشایی ایمیل بر اساس زمان و پلتفرم

البته نکته مهم درباره طراحی ایمیل ها و باز شدن آنها در تلفن همراه که شاید خیلی مورد توجه شرکت های ایرانی نباشد طراحی ریسپانسیو است. عدم طراحی ریسپانسیو ایمیل ها باعث ناخوانا بودن و بهم ریختی آنها در تلفن های همراه میشود که ممکن است منجر به از دست دادن مخاطبان شما شود.

(۵)