آیا در رویاهایتان می بینید که شما استیو جابز بعدی هستید؟

Balaji Viswanathan عقیده خود در مورد این موضوع این گونه در Quora به اشتراک گذاشته است، او ابتدا با یک مثال از گفتگوی موتزارت و یکی از شاگردانش ،بحث را شروع میکند:موتزارت

شاگرد : آقای موتزارت ،من تصمیم دارم یک سمفونی بنویسم.آیا میتوانید به من بگویید چگونه این کار را شروع کنم؟

موتزارت : سمفونی یکی از پیچیده تربن فرم های موسیقی است،شاید برای شما بهتراست تا با آهنگ های ساده شروع کنیدو راهتان را برای تنظیم یک سمفونی بسازید.

شاگرد : اما آقای موتزارت،شما وقتی ۸ ساله بودید سمفونی می نوشتید.

موتزارت : اما من هیچوقت از کسی نپرسیدم .چطور؟

اگر شما باید سوال کنید که چگونه می توانید استیو جابز شوید،هرگز استیو جابز نمیشوید. شروع کردن با نرم افزارها و دستگاه های ساده به شما کمک خواهد کرد تا راهتان را بسازید.اگر شما خوش شانس و واقعا به کار و هدفتان متعهد هستید،شاید بتوانید نشانی از خود باقی بگذارید.

حتی برای استیو جابز بیش از ۳ دهه طول کشید تا به درستی به رسمیت شناخته شود.او به سختی زحمت کشید،کم کم به قله موفقیت رسید، به سخره گرفته شد،بارها از صفر شروع کرد و با محصولی باورنکردنی خود را ثابت کرد.حال شما میخواهید یک شبه به پله آخر برسید در حالی که هنوز پله اول را نگذرانده اید؟

این است دستورالعمل محرمانه برای رسیدن به موفقیت: سخت کار کردنhard work

(۷۹۱)