مطمئناً لحظه ای که به یک مصاحبه کاری دعوت می شوید ،لحظه ی هیجان انگیزی است،بخصوص اگر بعد از مدت ها جستجو این کار را پیدا کرده باشید.
متاسفانه،فقط با استفاده چند واژه اشتباه در طول مصاحبه ،میتوانید به راحتی تمام شانس های خود را از بین ببرید.پس،برای این که مطمئن شوید مصاحبه کاریتان ،جسله دومی هم دارد،نگاهی بیاندازید به لیستی از کلمات که خوب است هنگام مصاحبه از آنها اجتناب کنید.

إم . . .
بزرگترین مشکل با این واژه این است که شما متوجه نمیشوید چقدر از آن استفاده میکنید.اگر به صدای ضبط شده خودتان گوش دهید ،حتما تعجب میکنید که چه قدر “إم، إم” کرده اید.این باعث میشود شما دز مصاحبه زیاد مبادی آداب و کارکشته بنظر نرسید.
یکی از بهترین راه ها برای حذف این لغت پرکننده از فرهنگ لغات خود این است که اجازه دهید دوستان و خانواده بدانند که شما به کمک آنها احتیاج دارید.

شاید
این کلمه نه تنها شما را مانند یک نوجوان جلوه میدهد ،بلکه نشانه ابهام در پاسخ های شما نیز هست.
برای اینکه نشان دهید دارای اعتماد بنفس و بالغ هستید ،”بله” و “خیر” واضح را جایگزین “شاید” کنید و سپس در ادامه جواب از دلایل واضح استفاده کنید.

نفرت
هیچ کسی از یک فرد متنفر و بیزار که از همه چیز نفرت دارد خوشش نمیاید.هنگامی که مدیران یا کارمندان چنین کلماتی را از شما بشنوند ،آنها شما را یک “کاندادیدای پرخطر” درنظر میگیرند.درطول مصاحبه ،از استفاده ی این کلمات در مورد هرکس یا هرچیز اجتناب کنید.این شامل “تنفر از حیوانات” و همچنین احساسات شما نسبت به دیگر شرکت ها ،همکاران سابق و به خصوص رئیس های پیشین شما نیز میشود.

فحش دادن
حتی اگر فکر میکنید فرهنگ شرکت به گونه ای است که این کلمات را قبول کنند،اصلاً در مرحله مصاحبه چنین ریسکی نکنید.

کمال گرایی
این یکی از پر مصرف ترین کلیشه های بی معنی است .زمانی گفتن “من یک کمال گرا هستم.” یا “من بهترین هستم.” بهترین راه برای فرار کردن از سوالاتی بود که ضعف ها را نشان می دادند.اما این روزها مصاحبه کننده ها در دل (و شاید به طور آشکار) به این حرفا میخندند.

 یادگیری
هرگز به طرف مصاحبه کننده خود نگویید برای “یادگیری” درخواست کار داده اید.درست است که شما انتظار دارید از کار خود چیزی یادبگیرید ، اما انگیزه اصلی برای درخواست کار باید توانایی های شما باشد،باید توانایی هایتان را برای کاری به اشتراک بگذارید که دیگران قادر به انجام آن نیستند.


مطالب مرتبط: آیا می خواهید برای گوگل کار کنید؟ _ چگونه خبرهای بد را به رئیس اطلاع دهیم 

منبع

 

 

(۸۰۷)