حتما تا به حال به اینکه چرا در کارهایتان به اندازه ای که انتظار دارید موفق نیستید،فکر کرده اید ،یا اینکه چرا تنها افراد خاصی به قله موفقیت راه پیدا میکنند! پس به شما پیشنهاد میدم ادامه پست قبل را کامل بخوانید.

 1. اشتیاق آنها به استثنایی بودن باعث میشود عموماً کارهایی را انجام دهند که دیگران سراغشان نمیروند.
 2. درحالی که بسیاری از مردم به طور معتادان از همه چیز لذت میبرند وبه هر قیمتی از درد و ناراحتی اجتناب می کنند،افراد موفق ارزش رسیدن به اهداف از میان مسائل دشواررا درک می کنند.
 3. آنها ارزش و هسته درونی خود را شناسایی کرده اند.(چه چیزهایی برایشان مهم است)و بهترین کار خود را برای زندگی که منعکس کننده ارزش آنهاست انجام می دهند.
 4. تعادل دارند.درحالی که ممکن از نظراقتصادی موفق باشند،میدانند که پول و موفقیت را نمیتوان با هم عوض کرد.آنها میدانند افرادی که فقط از نظراقتصادی موفق هستند را نمی توان افراد موفق نامید.متاسفانه ما در جامعه ای زندگی میکنیم که به ما یاد داده پول برابرموفقیت است.مثل خیلی از چیزهای دیگرپول یک ابزاراست ،مطمئناً پول چیز بدی نیست اما نهایتاً تنها یک وسیله است.متاسفانه خیلی از مردم آن را می پرستند.
 5. آنها اهمیت خودداری ونظم را درک می کنندوقوی هستند.successful people
 6. درامان هستند.درک آنها از ارزش ،دارایی ،جایی که زندگی می کنند و یا  آنچه در ظاهر به نظرمی رسند ،نیست.
 7.  دست  دلباز ومهربان هستند.از کمک کردن به دیگران برای دستیابی به موفقیت لذت میبرند.
 8. فروتن هستند و از پذیرفتن اشتباه و عذرخواهی ناراحت نمی شوند.آنها به توانایی هایشان مطمئن و دلگرم هستند اما مغرور نیستند.با یادگیری از دیگران خوشحال می شوند.
 9. سازگار و تغییرپذیر هستند .آنها با پذیرفتن چیزهای جدید وناشناخته احساس راحتی می کنند.
 10. از نظرفیزیکی مراقب اندام خود هستند،با تمرینات المپیک اشتباه نکنید!اهمیت سلامت جسمانی را درک کرده اند.نگرانی آنها ظاهر نیست بلکه عملکرد و سلامتی است. بدن آنها کسی که آنها هستند نیست،مکانی است که در آن زندگی می کنند.
 11. سخت کار میکنند وتنبل نیستند.
 12. آنها مقاوم و انعطاف پذیرهستند.هنگامی که همه حوله را به کناری پرتاب میکنند،آنها تازه درحال گرم کردن هستند.
 13. خیلی انتقاد پذیر هستند و ممکن است طبق بازخوردها عمل کند.
 14. با افرادبی هدف و بی فایده ارتباط برقرار نمی کنند.
 15. وقت و انرژی خود را برای موضوعاتی که کنترل کافی روی آنها ندارند ،سرمایه گذاری نمی کنند.
 16. آنها از شنا کردن مخالف جهت اقیانوس برای انجام کاری که دیگران انجام نمی دهند،لذت میبرند.خوشنودی و تایید دیگران برایشان اهمیت ندارد.
 17. با همراهانشان راحت تراند.
 18. عالی ترین معیارخود را در نظر می گیرند که باعث ایجاد تعهدات محکم تر و قوی تر،اصول کاری بهتر و البته نتیجه خوب تری میشود.
 19. شکست را توجیه نمی کنند.اگرچه بسیاری درحال سخن گفتن درباره سن،کمردرد،کمبود زمان ،شرایط ژنتیکی نامناسب، بدشانسی،رئیس بداخلاق و کمبود فرصت مناسب (دلایل مناسب برای شکست)،هستند.آنها دنبال پیدا کردن راهی برای روبرویی با چالشها هستند.
 20. می دانند چطور از زندگی لذت ببرند.
 21. حرفه آنها هویتشان نیست ،کارشان است،کسی که هستند نیست،چیزی است که انجام میدهند.
 22. آنها بیشتر به اثر بخشی علاقه مندند تا به راحتی.در حالی که اکثریت در جستجوی سریعترین و آسان ترین روش (میانبر)هستند،آنها دنبال اقداماتی هستند که در زمان طولانی نتیجه خوبی داشته باشد.
 23. کاری را که شروع میکنند به اتمام می رسانند.بسیاری از مردم زندگیشان را صرف شروع کارهایی کرده اند که هرگز تمامشان نکرده اند.اما افراد موفق کار را تمام میکند.حتی اگر هیجان و تازگی آن رنگ ببازد.
 24. چند بعدی هستند .موجودات پیچیده و شگفت انگیزی هستند (مثل همه انسانها).آنها تنها بعد فیزیکی و روحی را در نظر نمیگیرند بلکه متوجه جنبه معنوی و عاطفی خود نیز هستندوبا آگاهی تلاش در سالم نگاه داشتن آنها دارند.
 25. به شعار خود عمل میکنند.درباره فرضیه ها سخنرانی نمی کنند و با حقیقت زندگی میکنند.

 

مطالب مرتبط:

 ۵۰ عادت آدم های موفق #۱

منبع:Lifehack

(۶۸۹)