حتما تا به حال به اینکه چرا در کارهایتان به اندازه ای که انتظار دارید موفق نیستید،فکر کرده اید ،یا اینکه چرا تنها افراد خاصی به قله موفقیت راه پیدا میکنند!

امروزتصمیم گرفتم ۵۰ عادت یا بهتر است بگوییم  ۵۰ ویژگی افراد موفق را که برای خودم هم جالب بود ،بنویسم.

عادت های افراد موفق…

 

 1. آنها جایی دنبال فرصت ها میگردند و فرصت را پیدا میکنند که دیگران هیچ چیز آنجا نمی بینند.
 2. آنها از مشکلات درس می گیرند در حالی که دیگران فقط مشکل را می بینند.
 3. دنبال راه حل میگردند. (راه حل محور هستند.)
 4. آنها آگاهانه و روشمند موفقیت خود را میسازند ،درصورتی که دیگران امیدوارند موفقیت آنها را پیدا کند و به سراغشان بیاید!
 5. آنها هم مانند هرکس دیگری ترسهایی دارند،اما اجازه نمی دهند ترس آنها را کنترل و محدود کند.
 6. سوال های درست وبجا می پرسند،سوالی که باعث خلاقیت ،طرزفکر مثبت ،سازندگی و هیجان درآنها شود.
 7. به ندرت شکایت و بحث می کنند(اتلاف انرژی).تمام بحث ها و شکایات باعث بروز انرژی منفی و احساس بی فایدگی در فرد شاکی می شود.
 8. سرزنش نمی کنند.تمام مسئولیت اعمال ، نتیجه و حتی کمبودها را قبول میکنند.
 9. درحالی که با استعدادترازاکثریت مردم نیستند اما همیشه یک راهی پیدا می کنند تا پتانسیل های خود را به حداکثر برسانند و از چیزهایی که دارند به طور موثرتری استفاده میکنند.
 10. سازنده و پیشگام هستند.در حالی که بیشتر آدم ها روی تختشان لم داده اند و در حال برنامه ریزی و فکرکردن های پیش از اندازه هستند یا به زبان دیگر دور خودشان می چرخند،آنها بیرون هستند و درحال تمام کردن کارشان هستند.success
 11. با افراد هم عقیده و هم فکرشان هم سو میشوند.اهمیت کار تیمی را درک میکنند و روابط برد-برد ایجاد می کنند.
 12.  بلند پروازاند و دنبال شگفتی ها هستند.چرا که نه؟ آنها آگاهانه انتخاب میکنند به بهترین شکل زندگی کنند.
 13. با یقین و دید کامل میدانند برای زندگی چه می خواهند و چه نمی خواهند.در واقع بهترین ها را برای زندگی واقعی تجسم و برنامه ریزی میکنند در حالی که دیگران صرفاً زندگی را تماشا می کنند.
 14. به جای تقلید،نوآوری می کنند.
 15. چیزی را به تعویق نمی اندازند و زندگی را صرف پیدا کردن”زمان مناسب” نمی کنند.
 16. تمام عمرشان در حال یادگیری هستند.همواره روی آموزش و یادگیری خود کار می کنند،یا به صورت رسمی (تحصیلات دانشگاهی)،غیر رسمی (با مشاهده کردن،گوش دادن ،پرسیدن، خواندن،درس های زندگی) ویا به صورت تجربی (انجام دادن ،تست کردن،تلاش کردن و… ) و یا هرسه.
 17. انسانهایی هستند که نیمه پر لیوان را می بینند.
 18. کاری را انجام میدهند که لازم است انجام دهند.زندگی را صرف شروع کردن و ایستادن نمیکنند.
 19. دست به ریسک ها و خطرهای حساب شده میزنند.چه از نظر اقتصادی،روحی ،حرفه ای وروانی.
 20. با مشکلات درگیر میشوند و خیلی سریع و موثر آنها را رفع می کنند.با چالشها روبرو می شوند و از آنها برای پیشرفت استفاده می کنند.
 21. به شانس ،سرنوشت ،تقدیر یا آرزوی موفقیت و تغییر ناگهانی زندگی اعتقاد ندارند.
 22. در حالی که خیلی از مردم واکنش پذیر هستند ،آنها پیشگام اند.قبل از اینکه مجبورشود اقدامات لازم را انجام می دهند.
 23. بهتر از دیگران میتوانند احساساتشان را کنترل کنند.آنها مثل همه ما احساس دارند اما برده عواطفشان نیستند.
 24. خوب ارتباط برقرار میکنند و آگاهانه روی آن کار میکنند.
 25. برای زندگی خود برنامه ریزی می کنند و به طور منظم و روشمند روی کاربردی کردن آن کار میکنند.زندگی آنها یک سریال بی سروته از رویدادهای بی برنامه و بی انتها نیست.

 

مطالب مرتبط:

۵۰ عادت آدم های موفق #۲

 

منبع: lifehack

(۸۶۰)