“اضطراب”،این چیزی است که باعث خیلی از شب بیداری ها ست و مردم را ازکار کردن،لذت بردن از زندگی و آرامش دور میکند.اضطراب بی امان و ترس باعث ناتوانی و تخلیه انرژی (روحی و جسمی) می شود.برای افراد زیادی اضطراب تبدیل به یک عمل غیرارادی وعادت شده است و مثل تمام عادت ها و رفتارها قابل تغییر است.افراد زیادی دچار نگرانی و اضطراب می شوند که قادربه لذت بردن از زندگی نیستند ،آنها قادر به تمرکز برروی اهداف خود و لذت بردن ازآنها نیستند. ساده تر:آنها شاد نیستند.

چگونه کم ترنگران باشیم و بیش تر زندگی کنیم:

  • در مورد اضطراب متفاوت فکرکنید: 

نگران شدن چه فوایدی دارد؟ آیا باعث مشکلاتی درآینده میشود؟ آیا باید از بروز مشکلات در آینده جلوگیری کنیم؟یا آنها را پیچیده تر کنیم؟

  • زمانی برای نگران شدن به خود دهید:

خیلی از افرادی که به طورشدید با اضطراب درگیر هستند احساس می کنند هیچ کنترلی روی آن ندارند.آنها چیزی شبیه به “فقط نگران نباش” یا “دربارش فکر نکن” را به خود میگویند. این روش به ندرت کار می کند ،و دلیل آن استفاده از دستورات منفی است  که افراد به سادگی آن را پردازش نمیکنند.این روش شما را مجبور می کند تا به چیزی که در حال تلاش برای پرهیز از آن هستید فکرکنید.

برای مثال: “من از شما می خواهم که به یک گورخربا راه راه های آبی و صورتی فکر نکنید”، به منظور فکر نکردن به چنین گورخری ،شما اول نیاز دارید تصور کنید آن چه شکلیست،پس اگربگویم “در مورد X نگران نباشید” شما در حقیقت به X فکر میکنید ،به منظور اینکه به آن فکرنکنید. میخواهم به شما این را بگویم که برای نگرانی و اضطراب زمان تعیین کنید. زمانی را انتخاب کنید ،وقتی که اغلب آرام هستید ،اما نه نزدیک ساعت خواب.اجازه دهید فکرتان جاری شود .

این روش روی تعداد زیادی از بیماران نتیجه مثبت داشته است.

  • حلال مشکل باشید:

تفاوت زیادی بین نگرانی و حل کردن مشکل وجود دارد. نخستین تفاوت ، تکرار افکار بی فایده و سوق دادن اضطراب و استرس بیشتروقرارگرفتن آنها درمسیر زندگی است. دومین تفاوت،تمرکز بیشتربر مسیر کنونی زندگی و بهترکردن زندگی است.چگونه دوستتان را که نگرانی مثل شما دارد راهنمایی میکنید؟ برای مطمئن شدن از یک راه حل چه قدم هایی برمیدارید؟

 

(۸۴۵)