هنوز هم از برنامه های پیش فرض برای ویدئوهایتان استفاده میکنید؟شما به یک روش جدید برای ضبط ویدئو نیاز دارید.
Cinamatic یک نرم افزار ساده برای iPhone شماست،ویژگی های اساسی این نرم افزار قدرتمند هستند،طراحی ساده آن ،به مردم اجازه میدهد تا بلافاصله و بدون خواندن کتابچه راهنما از آن استفاده کنند.

 

شاید جذاب ترین قسمت این برنامه فیلترهای زیبای آن هستند.انتقال از یک صحنه به صحنه دیگر(Transition) با استفاده از فیلترهای Smooth و Captivating،باعث می شود این محصول بین مخاطبان آنلاین محبوب شود.

من این app را به افرادی پیشنهاد میکنم که در جستجوی ویژگی های جدیدی -به غیر از آنچه که برنامه های پیش فرض -برای ضبط فیلم ارائه می دهند، هستند.

Cinamatic ،iTunes App Store

 

(۵۴۰)