بسته به نوع کار و کسب، زمان بندی ارسال ایمیل ها متفاوت هستند و بیشتر به رفتار مخاطبان شما بستگی دارد. بهترین راه برای بدست آوردن زمان مناسب برای افزایش میزان بازگشایی ایمیل انجام تست های مختلف است، البته نباید از اهمیت محتوای ایمیل چشم پوشی کرد چرا که محتوا و عنوان خوب بیشتر از زمانبندی تاثیر گذاراست، با محتوا قدرتمند و شخصی سازی شده است که میتوانید مخاطبان خود را جذب کنید.

ادامه مطلب →

(5)