چقدر ارزش داشته هایمان را میدانیم؟؟؟آیا همه چیز را میتوان با پول خرید؟؟ داشته های خود را با چه قیاس میکنید؟؟لطفاً کمی با دقت بیشتر به داشته های خود فکر کنید.

اگر کنار خانواده خود هستید و بدنی سالم و سلامت دارید ۷۰% دارایی های دنیا را دارید و اگر سالم هستید مطمئناً توانایی بدست آوردن پول کافی برای گذران زندگی روزمره خود را هم دارید، با این تفاصیر اگر بخواهید میتوانید ۱۰۰% دارایی های دنیا را داشته باشید ادامه مطلب →

(۶۳۲)