برچسب:

فواید روحی و جسمی خنده(خندوانه)

خنده بهترین و قوی ترین دارو برای ذهن و بدن

خوش اخلاقی و خوش مشربی بسیار مسری است.صدای قهقهه به مراتب مسری تر از عطسه، سرماخوردگی ویا سرفه است.وقتی خنده بین افراد به اشتراک گذاشته میشود،آنها به یکدیگر نزدیک تر میشوند،همچنین میزان شادی و صمیمیت افزایش میابد،خنده باعث تغییرات فیزیکی در بدن ،تقویت سیستم دفاعی ،افزایش انرژی،کاهش درد و همچنین مراقبت از شما در برابر صدمات ناشی از استرس میشود.با صرف نظر از فاید ذکر شده ،این داروی باارزش نه تنها رایگان و جالب است بلکه استفاده ازآن نیازی به دستورالعمل ندارد . ادامه مطلب →

(۷۲۰)

پندهایی برای پایان دادن به اضطراب و شروع زندگی

“اضطراب”،این چیزی است که باعث خیلی از شب بیداری ها ست و مردم را ازکار کردن،لذت بردن از زندگی و آرامش دور میکند.اضطراب بی امان و ترس باعث ناتوانی و تخلیه انرژی (روحی و جسمی) می شود.برای افراد زیادی اضطراب تبدیل به یک عمل غیرارادی وعادت شده است و مثل تمام عادت ها و رفتارها قابل تغییر است.افراد زیادی دچار نگرانی و اضطراب می شوند که قادربه لذت بردن از زندگی نیستند ،آنها قادر به تمرکز برروی اهداف خود و لذت بردن ازآنها نیستند. ساده تر:آنها شاد نیستند.

ادامه مطلب →

(۸۴۳)