مطمئناً لحظه ای که به یک مصاحبه کاری دعوت می شوید ،لحظه ی هیجان انگیزی است،بخصوص اگر بعد از مدت ها جستجو این کار را پیدا کرده باشید.
متاسفانه،فقط با استفاده چند واژه اشتباه در طول مصاحبه ،میتوانید به راحتی تمام شانس های خود را از بین ببرید.پس،برای این که مطمئن شوید مصاحبه کاریتان ،جسله دومی هم دارد،نگاهی بیاندازید به لیستی از کلمات که خوب است هنگام مصاحبه از آنها اجتناب کنید.
ادامه مطلب →

(۸۰۷)