اگر شما و تمام اقوامتان در طول زندگی تنها یک کارمند بودید،از تردمیل کارمندی پایین بپرید ،شروع کردن یک کسب وکار است که ذهن شما را درگیر یکسری افکار عمیق میکند.

در واقع،ممکن است سال اول یا بهتراست بگویم سال های اول صرف چرخ نخ ریسی شود و در نتیجه ،در کل چیز زیادی به دست نیاورید.اشکالی ندارد،نگران نشوید.به همین دلیل خداوند مزایایی برای بیکاری و کارهای موقت آفریده است.در این مدت شما تجربه کسب کرده اید. ادامه مطلب →

(۵۸۴)