احتمالاً بعضی از افراد دوش آب سرد را یک چیز وحشتناک میدانند و هیچگاه با اختیار و خواست خود دوش آب سردنمی گیرند،مگراینکه ،شرایط از کنترل آنها خارج باشد و آنها را مجبور به این کار کند.حتماً برایتان پیش آمده است، هنگامی که در حال دوش گرفتن هستید بخاطر مشکلات آبگرم کن یا باز شدن شیر آب توسط فرد دیگر درساختمان ،آب حمام سرد شود و شما بخاطر اینکه  آنها شما را وادار به تحمل این شرایط کردند خشمگین میشوید. اگر به شما بگویم بجای این باید از آنها تشکر کنید چه؟ آنها کاری را انجام میدهند که برای سلامتی شما مفید است.
حال،شما را دعوت میکنم تا نگاهی بیاندازید به ۵ مزیت دوش آب سرد! 
ادامه مطلب →

(۳۵۵۰)