برچسب:

۵۰ عادت آدم های موفق #۲

حتما تا به حال به اینکه چرا در کارهایتان به اندازه ای که انتظار دارید موفق نیستید،فکر کرده اید ،یا اینکه چرا تنها افراد خاصی به قله موفقیت راه پیدا میکنند! پس به شما پیشنهاد میدم ادامه پست قبل را کامل بخوانید. ادامه مطلب →

(۶۹۱)

۵۰ عادت آدم های موفق#۱

 

حتما تا به حال به اینکه چرا در کارهایتان به اندازه ای که انتظار دارید موفق نیستید،فکر کرده اید ،یا اینکه چرا تنها افراد خاصی به قله موفقیت راه پیدا میکنند! ادامه مطلب →

(۸۶۰)